Mandag-fredag:

06:00    Angelus med dagens evangelium

07:00    Morgenbønn 

08:00    Bønn for Skandinavia

09:00    Legg alt i Herrens hånd

10:00    Den Hellige Mikaels Rosenkrans

11:00    Litaniet til Hellige Rita

11:50    Dagens evangelium og dagens helgen

12:00    Direktesendt angelus og rosenkrans fra Vår Frue

13:00    Litaniet til Jesu Hjerte

14:00    Litaniet til Marias rene Hjerte

15:00    Den gudommelige miskunns rosenkrans

16:00    St Rita rosenkrans

17:00    Dagens helgen

17:30    Vesper (mandag/onsdag/fredag)

18:00    Direktesendt messe fra Vår Frue kirke Ålesund

18:45    Kveldssamling for barn )

19:30    Andakt for det ufødte liv (tirsdag)

             Vandring med Olav (onsdag)

20:00    Rosenkrans (mandag/onsdag)

             Credimus (tirsdag),

             Katekese ungdom (torsdag),

             Troskurs (fredag)

21:00    Kveldsbønn

Lørdag:


06:00    Angelus med dagens evangelium

07:00    Morgenbønn

08:00    Bønn for Skandinavia

09:00    Legg alt i Herrens hånd

10:00    Den Hellige Mikaels Rosenkrans

11:00    Litaniet til Hellige Rita

11:50    Dagens evangelium og dagens helgen

12:00    Direktesendt angelus og rosenkrans

12:30    Direktesendt messe fra Vår Frue kirke 

14:00    Litaniet til Marias rene Hjerte

15:00    Den gudommelige miskunns rosenkrans

16:00    St Rita rosenkrans

17:00    Dagens helgen

18:00    Litaniet til Jesu Hjerte

18:45    Kveldssamling for barn 

20:00    Rosenkrans

21:00    Kveldsbønn

Søndag


06:00    Angelus med dagens evangelium

07:00    Morgenbønn 

08:00    Bønn for Skandinavia

09:00    Legg alt i Herrens hånd

10:00    Den Hellige Mikaels Rosenkrans

11:00    Direktesendt høymesse fra Vår Frue kirke 

12:30    Dagens helgen

13:00    Familiemesse (på facebook)

14:00    Den gode hyrde katekese

15:00    Adventsserie om familie

16:00    St Rita rosenkrans

17:00    Dagens helgen

18:00    Litaniet til Jesu Hjerte

18:45    Kveldssamling for barn 

20:00    Gode hyrde katekese voksen

21:00    Kveldsbønn

Abonneringsskjema

  • Facebook

©2020 by St Rita Radio. Proudly created with Wix.com