Mandag

06:00 Angelus & morgenbønn

07:00 Morgenbønn

08:00 Laudes & Bønn for Skandinavia

09:00 2. lesning matutin

10:00 St. Mikaels rosenkrans

10:30 Musikk

11:00 Litaniet til St. Rita

11:45 Evangelium og 2. matutin

12:00 Angelus & Rosenkrans

12:30 Musikk

13:00 Litaniet til Jesu hjerte

13:06 Troskurs*

14:00 Litaniet til Marias hjerte

15:00 Miskunns rosenkrans

15:30 Musikk

16:00 Rosenkrans St. Rita

17:00 2.lesning matutin

17:30 Musikk

18:00 Messe

18:45 Kveldssamling for barn

19:00 Vesper

19:30 Katekese reprise

20:00 SEGL

20:45 Kroppens teologi del 1

21:00 Kompletorium

21:30 EWTN: Mother Angelica Live

22:30 Musikk gjennom natten 

Tirsdag

06:00 Angelus & morgenbønn

07:00 Morgenbønn

08:00 Laudes & Bønn for Skandinavia

09:00 2. lesning matutin

10:00 St. Mikaels rosenkrans

10:30 Kroppens teologi del 1*

11:00 Litaniet til St. Rita

11:45 Evangelium og 2. matutin

12:00 Angelus & Rosenkrans

12:30 Katolsk i hodet*

13:00 Litaniet til Jesu hjerte

13:06 Katekese

14:00 Litaniet til Marias hjerte

15:00 Miskunns rosenkrans

15:30 Musikk

16:00 Rosenkrans St. Rita

17:00 2. lesning matutin

17:30 Musikk

18:00 Messe

18:45 Kveldssamling for barn

19:00 Vesper

19:30 Andakt for det ufødte liv

20:00 Credimus

20:45 Lydbok

21:00 Kompletorium

21:30 EWTN: Fulton Sheen
22:30 Musikk gjennom natten 

Onsdag

06:00 Angelus & morgenbønn

07:00 Morgenbønn

08:00 Laudes & Bønn for Skandinavia

09:00 2. lesning matutin

10:00 St. Mikaels rosenkrans

10:30 Musikk

11:00 Litaniet til St. Rita

11:45 Evangelium og 2. matutin

12:00 Angelus & Rosenkrans

12:30 Musikk

13:00 Litaniet til Jesu hjerte

13:36 Credimus*

14:00 Litaniet til Marias hjerte

15:00 Miskunns rosenkrans

15:30 Musikk

16:00 Rosenkrans St. Rita

17:00 2. lesning matutin

17:30 Musikk

18:00 Messe

18:45 Kveldssamling for barn

19:00 Vesper

19:30 Katekese reprise

20:00 Spør presten og legen

20:45 Kroppens teologi del 2

21:00 Kompletorium

21:30 EWTN: Mother Angelica Live

22:30 Musikk gjennom natten 

Torsdag

06:00 Angelus & morgenbønn

07:00 Morgenbønn

08:00 Laudes & Bønn for Skandinavia

09:00 2. lesning matutin

10:00 St. Mikaels rosenkrans

10:30 Kroppens teologi del 2*

11:00 Litaniet til St. Rita

11:45 Evangelium og 2. matutin

12:00 Angelus & Rosenkrans

12:30 Musikk

13:00 Litaniet til Jesu hjerte

13:06 Spør presten og legen*

14:00 Litaniet til Marias hjerte

15:00 Miskunns rosenkrans

15:30 Musikk

16:00 Rosenkrans St. Rita

17:00 2. lesning matutin

17:30 Karmels hage

18:00 Messe

18:45 Kveldssamling for barn

19:00 Vesper

19:30 Katekese reprise

20:00 Katekese for konfirmanter 

20:45 Lydbok

21:00 Kompletorium

21:30 EWTN: Fulton Sheen

22:30 Musikk gjennom natten 

Fredag

06:00 Angelus & morgenbønn

07:00 Morgenbønn

08:00 Laudes & Bønn for Skandinavia

09:00 2. lesning matutin

10:00 St. Mikaels rosenkrans

10:30 Musikk

11:00 Litaniet til St. Rita

11:45 Evangelium og 2. matutin

12:00 Angelus & Rosenkrans

12:30 Musikk

13:00 Litaniet til Jesu hjerte

13:06 Katekese for konfirmanter*

14:00 Litaniet til Marias hjerte

15:00 Miskunns rosenkrans

15:30 Musikk

16:00 Rosenkrans St. Rita

17:00 2. lesning matutin

17:30 Musikk

18:00 Messe

18:45 Kveldssamling for barn

19:00 Vesper

19:30 Katekese reprise

20:00 Troskurs

20:45 Kroppens teologi del 3

21:00 Kompletorium

21:30 EWTN: Mother Angelica Live

22:30 Musikk gjennom natten 

Lørdag

06:00 Angelus & morgenbønn

07:00 Morgenbønn

08:00 Laudes & Bønn for Skandinavia

09:00 2. lesning matutin

10:00 St. Mikaels rosenkrans

10:30 Kroppens teologi del 3*

11:00 Litaniet til St. Rita

11:45 Evangelium og 2. matutin

12:00 Angelus & Rosenkrans

12:30 Messe

13:00 Musikk

13:30 Katekese for barn

14:00 Litaniet til Marias hjerte

15:00 Miskunns rosenkrans

15:30 Karmels hage*

16:00 Rosenkrans St. Rita

17:00 2. lesning matutin

17:30 Musikk

18:00 Rosenkrans  

18:45 Kveldssamling for barn

19:00 Vesper

19:30 Katekese reprise

20:00 Katolsk grovbrød

20:45 Lydbok

21:00 Kompletorium

21:30 Musikk gjennom natten 

Søndag

06:00 Angelus & morgenbønn

07:00 Morgenbønn

08:00 Laudes & Bønn for Skandinavia

09:00 Messe på latin etterfulgt av 2. lesning matutin

10:00 St. Mikaels rosenkrans

10:30 Musikk

11:00 Høymesse

12:30 2. lesning matutin

13:00 Preken

13:30 Gode Hyrde katekese for barn

15:00 Katekese

15:30 Musikk

16:00 Rosenkrans St. Rita

17:00 2. lesning matutin

17:30 Musikk

18:00 Kroppens teologi del 1-3

18:45 Kveldssamling for barn

19:00 Vesper

20:00 Gode Hyrde voksne

21:00 Kompletorium

21:30 EWTN: Vaticano

22:30 Musikk gjennom natten