• Pål Nes

Til Vår Frues pris - Vår Frue av Lourdes

Hør Eli lese msgr. Torbjørn Olsen sin preke fra boken Til Vår Frues pris – Kirkeårets Mariafester utgitt på St. Olav Forlag, til minedagen for Vår Frue av Lourdes.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle