• Pål Nes

Tidebønner, helgen og evangelium tirsdag 16. februar

2. Lesning matutin lest av Ingunn.

Laudes lest av August.

Vesper lest av Pål Johannes.

Dagens helgen lest av Reidun Jofrid (kommer).

Dagens evagelium lest av Erika.

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.

Dagens helgen og dagens evangelium er hentet fra fra katolsk.no