• Pål Nes

St Rita TV blir EWTN Norge


16.juni 2022 inngikk St Rita Radio en avtale med EWTN om å gjøre St Rita TV om til EWTN Norge. EWTN jobber tett sammen med Kirken og kontoret til EWTN i Roma er en del av teamet som produserer pavens offiselle opptredener. EWTN er verdens største religiøse tv-nettverk.

St Rita TV har produsert flere nasjonale og internasjonale serier det siste året. «Diary of Kyiv» er oversatt til 8 språk og «P. Arne Marco har ordet» er publisert på spansk og tysk både på lineært TV og i sosiale medier. Gjennom EWTN Norge vil St Rita Radio få tilgang på en helt ny type kompetanse og ikke minst et stort faglig internasjonalt nettverk som kan hjelpe oss til å lage enda bedre program. Gjennom EWTN systemet vil vi også få tilgang til kompetanse som gjør det mulig for oss å gjøre større produksjoner, noe vi håper mange vil sette pris på.

Den offisielle lanseringen av EWTN Norge håper vi blir til Olsok 2022.


Kjerneområdet til St Rita Radio er radio og podkast, som også fremover vil være vårt viktigste område. Gjennom samarbeidet med EWTN vil vi å kunne utvikle radioen og podkastene våre videre. Til Olsok håper vi å ha våre nye nettsider klare for St Rita Radio, disse blir utviklet sammen med EWTN sitt team. Dette tilfører en kompetanse vi ikke har hatt tidligere.

St Rita Radio vil være til stede gjennom hele Olsok og vi håper å treffe mange av våre lyttere her. I samarbeid med Trondheim stift sin informasjonsavdeling vil vi stå for produksjonen av sendingene fra Trondheim under Olsok.

Fra den 21.juni til 27.juni vil St Rita Radio være i Roma for å dekke Verdensmøtet for familier som blir holdt i Vatikanet. Vi vil sende reportasjer fra møtet og intervju med delegatene fra de nordiske landene gjennom uken. Under oppholdet i Roma vil EWTN Norge bli offisielt en del av EWTN familien. St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.
0 kommentarer