• Pål Nes

Spør legen og presten: Spørsmål og svar del 1

P. Valdemaras og lege Rebekka har mottatt spørsmål fra lyttere via Facebook som blir besvart fra et åndelig og et medisinsk perspektiv i en samtale ledet av Pål Johannes. Spørsmål som blir stilt:

Hvordan får vi barna til å være rolig i kirken etter å ha hvert borte så lenge?

Hvorfor tillot Gud djevel å bli skapt?

Er korona ondskap?

Kunne moren til Hitler tatt abort?

Hva er arvesynden?

Kan synd skade kroppen fysisk?

Hvorfor må vi døpes når Jesus døde for oss?

Kan den helige Ånd forlate kroppen vår?


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.0 kommentarer