• Pål Nes

Spør legen og presten episode 4 - Prevensjon

P. Valdemaras og lege Rebekka snakker om hva prevensjon egentlig er og hva kirken mener om både kunstig og naturlig prevensjon i denne samtalen ledet av Pål Johannes.

Spørsmål som blir tatt opp er blant annet: Er prevensjon en alvorlig synd? Hva om man er alvorlig syk? Hva er naturlig familie planlegging? Er kirken imot prevensjon for de som ikke er gift? Kan vi støtte nødhjelpsorganisasjoner som deler ut kunstig prevensjon? Er kunstig prevensjon en barmhjertig handling for å hindre overbefolkning?

St Rita Radio vil komme med en miniserie om naturlig prevensjon i februar. Vi vil i denne serien gå dypere inn i teologien bak prevensjon og ikke minst hvordan man i praksis kan benytte seg av naturlig prevensjon som et fullgodt alternativ.

Eirik Ambrosius Steenhoff vil ha ukentlige program på radio og podkast fra mandag 11.januar om Kroppens teologi som også omhandler dette temaet.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle