• Pål Nes

SEGL: Husk at du er døpt! «Alle mine kilder er i deg»

"Husk at du er døpt! «Alle mine kilder er i deg»" av Dag Øivind Vincent Østereng er hentet fra SEGL 2018, utgitt på St Olav Forlag, innspilt og produsert av "Kristent arbeid blant blide og svaksynte" (KABB) lest av Randi Hasselgård gjenngitt med tilatelse.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212


0 kommentarer