• Pål Nes

SEGL: Gammel i Norge - modernitetens skyggesider og det kristne alternativet

"Gammel i Norge - modernitetens skyggesider og det kristne alternativet" av Vegard Bruun Wyller er hentet fra SEGL 2015, utgitt på St Olav Forlag, innspilt og produsert av "Kristent arbeid blant blide og svaksynte" (KABB) lest av Randi Hasselgård gjenngitt med tilatelse.


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 6502120 kommentarer