• Pål Nes

Radioretrett i pinsen med søstrene på Lunden

I samarbeid med Lunden kloster, inviterer vi til radioretrett i pinsehelgen. Vi får være med på to foredrag i tillegg til at søstrene synger 1. og 2. vesper for oss. Foredragene blir sendt på radio kl 14.00 lørdag og søndag i pinsen. Klokken 19.30 sender vi vesper. Begge foredragene blir holdt av at sr. Ingeborg-Marie


De to foredragene vi får høre er «Med Maria mot pinse» og «Guds gave og hjertens lys».


Foredrag 1:

Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil, i kjærlighet. (Ef 1,3-4)

Allmektige Gud, du gav dine apostler Den Hellige Ånd mens de bad sammen med Maria, Jesu mor. Hjelp oss på hennes forbønn å tjene deg trofast og ved ord og gjerning utbre ditt navns ære. Ved Kristus, vår Herre. Amen.


Foredraget er tilgjengelig som pdf her:

https://lunden.katolsk.no/wp-content/uploads/2021/05/1-Med-Maria-mot-pinse.pdf


Foredrag 2:

Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss. (Rom 5,5)


Allmektige Gud, la glansen av din klarhet stråle over oss, og la lyset av ditt lys styrke deres hjerter som er gjenfødt av din nåde og opplyst av din Hellige Ånd. Ved Kristus, vår Herre. AmenForedraget er tilgjengelig som pdf her:

https://lunden.katolsk.no/wp-content/uploads/2021/05/2-Guds-Gave-og-Hjertenes-Lys.pdf


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Rosenkrans med refleksjoner


Herlighetens mysterier

Gledens mysterier

Smertens mysterier0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle