• Pål Nes

Preken påskenatt biskop Erik og Biskop Bernt

Preken påskenatt biskop Erik, St Olav domkirke

Preken påskenatt biskop Bernt, St Olav domkirke