• Pål Nes

Preken biskop Erik Seljumannamesse 8.juli 2021

Preken til messen

Refleksjon til 2.vesper


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.