• Pål Nes

Preken 6. søndag i det alminnelige kirkeår

Lesninger, evangelium og preken 6. søndag i det alminnelige kirkeår av sogneprest i St Olav domkirke p. Egil