• Pål Nes

Preken 18.søndag i det alminnelige kirkeår

Preken 18.søndag i det alminnelige kirkeår ved sogneprest p. Egil i St Olav domkirke.

Tidligere prekener finner du her: https://www.stritaradio.no/blog/categories/preken


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle