• Pål Nes

Preken 17.søndag i det alminnelige kirkeår - dom Lukas

Preken 17.søndag i det alminnelige kirkeår ved generalvikar i Trondheim stift, dom Lukas.

Tidligere prekener finner du her: https://www.stritaradio.no/blog/categories/preken


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle