• Pål Nes

Pavens til det diplomatiske korps

Mandag 10. januar holdt pave Frans sin nyttårstale til de over 180 diplomatene som er akkreditert ved Den hellige stol.

Pandemien

Vaksinasjon er nå den mest fornuftige vei ut av pandemien. På et personlig nivå har vi alle ansvar for å ta vare på vår egen og andres helse. Det er viktig å vaksinere flest mulig. Paven kom med en appell om godt vaksinesamarbeid på alle nivåer – lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt.


Les mer hos Vatican News

https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2022-01/pavens-nyttarstale-til-det-diplomatiske-korps.htmlFoto: CNA/St Rita Radoi

0 kommentarer