• Pål Nes

Pave Frans til teologer: Se «dagens utfordringer i lys av Korsets visdom»


By CNA Staff

Vatican City, Sep 21, 2021

Oversatt av Hans August Wade og Marta Wade https://www.catholicnewsagency.com/


På tirsdag oppfordret Pave Frans teologer på en samling i Roma til å promotere «en fornyet forståelse for dagens utfordringer i lys av Korsets visdom.»


Det var i en internasjonal, teologisk konferanse paven delte håpet sitt med deltakerne, om at møtet ville bidra til evangeliseringen av det 21. århundrets verden.


Han sa: «Det er mitt håp, at ved å promotere fruktbærende, teologiske, kulturelle og pastorale interaksjoner, vil dette initiativet bidra til å fornye forståelsen av dagens utfordringer i lys av Korsets visdom, for å fostre en evangelisering som er både trofast til Guds plan og lyttende til menneskeheten.»


Pavens budskap, datert 1. juli (men først utgitt 21. september) var adressert til pater Joachim Rego, C.P., generalsuperioren av Congregatio Passionis Jesu Christi, (pasjonistene).


Den teologiske konferansen var dedikert til «Korsets visdom i en mangfoldig verden» (se lenke: The Wisdom of the Cross in a Pluralistic World” ) og fant sted ved Det pontifakale lateran-universitetet 21.-24- september. Den var en del av 300-årsmarkeringen for Pasjonist-ordenens grunnleggelse.


«Når vi kontemplerer Den korsfestete, ser vi at alle sidene ved mennesket er omfavnet av Guds nåde. Hans «kenotiske» (selv-oppofrende) og medfølende kjærlighet berører de fire himmelretningene gjennom korset. Hans kjærlighet rekker ut til ytterpunktene av vår menneskelige stand, som på mystisk vis føres til både det vertikale forholdet med Gud og til det horisontale forholdet med menneskeheten, i en broderlig enhet som Jesu død, én gang for alle, gjorde universell,» sa paven.


Og videre: «Den utrolige, frelsende kraften som springer ut fra svakheten i Korset, forteller teologien om viktigheten av en innfallsvinkel som kan kombinere fornuftens storhet med hjertets ydmykhet».


«Foran Den korsfestede er teologien også oppfordret til å ta stilling til de sårbare og de konkrete forholdene menn og kvinner befinner seg i, samt til å tilsidesette polemiske metoder og agendaer, dele resultater fra studiene med glede og selvsikkert søke de kostbare frøene som Ordet sprer mellom det røffe og noen ganger det selvmotsigende mangfoldet i kulturer.»


Han fortsatte: «Vår Herres Kors er en kilde til frelse for folk fra alle steder og tider, og er derfor levende og effektivt, også – og fremfor alt – i et veiskille, som det vi står ved i dag, kjennetegnet ved raske og kompliserte endringer.»


Paven sendte en melding til pasjonistene i november 2020, mens de forberedte seg til jubileumsåret for å feire at st. Paulus av Korset grunnla ordenen for 300 år siden i Italia, 1720.


Jubileumsårets tema er «fornyelse av vår misjon: takknemlighet, profeti og håp,» og begynte 22. november, 2020. Det varer til 1. januar, 2022.


«Ikke gå trett av å tydeliggjøre deres forpliktelse overfor menneskehetens behov,» sa paven i melding til ordenen, datert 15. oktober.


«Dette misjon-kallet er fremfor alt rettet mot vår tids korsfestede – de fattige, de svake, de undertrykte, og de som er avskåret gjennom urettferdighetens mange former.»


Paven adresserte deltakerne i den fire dager-lange teologiske konferansen da han påpekte at samlingen svarer til st. Paulus av Korsets ønske om «å sikre at Påskemysteriet, kjernen av Den kristne tro og pasjonistenes religiøse families karisma, blir forkynt og formidlet som et svar til Den gudommelige nestekjærlighet, samt at pasjonistene tar stilling til verdens håp og forventninger.»


St Rita Radio samarbeider med The Catholic News Agency (CNA). Vi vil fremover legge ut nyhetssaker fra CNA enten på norsk eller engelsk. Om du vil hjelpe oss med oversettelser, ta kontakt på mail post@stritaradio.no.


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

0 kommentarer