• Pål Nes

Pave Frans inviterer alle katolske biskoper og prester til å delta i vigsel av Russland og Ukraina

In a letter sent urgently on Mar. 17 to all U.S. bishops, the Apostolic Nuncio to the United States, Archbishop Christophe Pierre, revealed that Pope Francis intends to invite all Catholic bishops and priests around the world to join the Act of Consecration of Russia and Ukraine to the Immaculate Heart of Mary.

I en kort kommentar til St Rita Radio forklarer Maria Fongen ved Oslo katolske bispedømmes kateketiske senter: "Pavens initiativ forteller oss hvor kritisk situasjonen i Ukraina er for verdensfreden. Det har meget stor betydning at mest mulig av Kirken slutter seg til Pave Frans' innvielse av Ukraina og Russland til Jomfru Marias Rene Hjerte, ikke bare gjennom ordene i bønnen, men med våre hjerters oppriktige omvendelse til Gud."Peder Josef Foss sier i en kommentar:

"At en vigsel til Maria, uansett sammenheng, gjøres av Paven sammen med alle Kirkens hyrder, er svært viktig, fordi den skal omfatte fylden av Kirkens hierarki i kommunion med Paven, og bør være hele Den stridende Kirkes gjerning. Det kommer av at vigselen kun er virksom om den fører til hjerters omvendelse, og må derfor være synlig og nærværende for de troende. I tråd med dette prinsippet, bør også legfolk delta i vigselen ved sin felles forbønn, forenet med sine sogneprester, biskoper og med Paven. De kan delta i novenen, be Rosenkransen, lære seg Maria-antifonene i messen, og de kan innvie seg selv og sine hjem til Jesus Kristus gjennom Jomfru Maria, ved bruk av St. Ludvig de Montforts eller St. Maximillian Kolbes metoder.

I dette tilfelle, når det knyttes til Vår Frue av Fatima, så er alle biskopenes deltagelse å regne som et krav som må oppfylles, ifølge Sr. Lucia. Dette vet jeg at St Rita Radio jobber med en artikkel på."

St Rita Radio vil komme med mer iløpet av dagen


Les brevet her:


USCCB-Act-of-Consecration-of-Russia-and-Ukraine-to-the-Immaculate-Heart-of-Mary
.pdf
Download PDF • 134KB


Les mer hos CNA: https://www.catholicnewsagency.com/news/250716/pope-francis-to-invite-catholic-bishops-around-the-world-to-join-him-in-consecrating-russia-ukraine


Les også: Karmels Hage spesial - Åpenbaringene i Fatima

Hva går en innvielse til Jomfru Marias rene hjerte ut på?

Pave Frans vigsler Russland til Marias Plettfrie Hjerte0 kommentarer