• Pål Nes

Pave Frans forsvarer bruken av reservasjonsrett fra abort og aktiv dødshjelp i helsevesenet


Pope Francis meets participants in a congress promoted by the Italian Society of Hospital Pharmacy and Pharmaceutical Services of Health Authorities at the Vatican, Oct. 14, 2021./ Vatican Media.


Av Hannah Brockhaus Oversatt av Marta og August Wade


Reservasjonsretten mot abort og eutanasi er en vesentlig del av legers trofasthet til den medisinske yrkesretningen, fortalte pave Frans til en gruppe italienske farmasøyter på torsdag.


«På et individuelt plan bruker farmasøyten, hver og en av dere, medikamenter som kan brukes som gift. Her er saken å utøve konstant årvåkenhet, så målet alltid er pasientens liv i all sin fylde,» sa paven 14. oktober.


Vatican Media.


«Du står alltid i tjeneste for menneskelivet,» fortalte han farmasøytgruppen. «Og dette kan noen ganger involvere bruken av reservasjonsretten, som ikke er troløshet, men tvert i mot, trofasthet til yrket deres, så fremt det er gyldig motivert.»


Paven adresserte deltakere i en kongress, organisert av SIFO, Italias gruppe for sykehusfarmasi, under et møte i Vatikanets Sala Clementina.


Han understreket at det i dag er moteriktig å tenke at det er en god idé å «fjerne reservasjonsretten,» men beskyttelsen av ens samvittighet er en etisk rettighet i alle medisinske yrkesretninger og kan aldri bli motsatt, sa han.


Reservasjonsretten «er nettopp det grunnleggende ansvaret til helsearbeidere,» la han til, «og det er også en fordømmelse av urettferdighetene som er begått mot uskyldige og forsvarsløse menneskeliv.»


Paven tok opp abort-tematikken og sa at saker som angår livet er delikate emner som krever kompetanse og integritet.


«Dere vet at jeg er veldig klar i denne saken: [abort] er et mord, og det er ikke akseptabelt å bli medskyldig,» sa pave Frans, og forklarte at det det er en plikt å være nær kvinner i vanskelige situasjoner, så de ikke ender opp med å tro at abort vil løse problemene deres.


«I virkeligheten, så er dette faktisk ikke løsningen,» sa han. «Og så vil livet, etter 10, 20, 30 år gi deg regningen.»


De langsiktige konsekvensene av en abort, sa han, blir ofte betrodd til katolske prester i skriftemålet.


«Du må være i skrifteboksen for å forstå den svært tunge prisen av dette,» forklarte han.


Pave Frans sa at Italias nasjonale helsesystem var viktig «som et essensielt element for å garantere det felles gode og sosial vekst i landet.»


Vatican Media.


Han ba farmasøytene innstendig om å ikke la «bruk-og-kast-kulturen» påvirke arbeidet deres med å se til de eldre på samme måte som de ville gjort med yngre pasienter.


Paven sammenliknet også arbeidet til en farmasøyt på sykehuset med den skjulte tjenesten av Den gode samaritan i Jesu liknelse.


«Den daglige rutinen og den skjulte tjenesten har ingen synlighet, veldig lite så og si, lite synlighet,» sa han. «Nettopp derfor, hvis de er ledsaget av bønn og kjærlighet, skaper de ‘hverdagslivets hellighet’».


«For uten bønn og uten kjærlighet – dette vet dere nok – blir rutinene tørre. Men med kjærlighet, gjort med omsorg og bønn, vil rutinene lede deg til ‘nabo’-hellighet: anonyme helgener som er overalt, fordi de gjør hva de må på en god måte.»


St Rita Radio samarbeider med The Catholic News Agency (CNA). Vi vil fremover legge ut nyhetssaker fra CNA enten på norsk eller engelsk. Om du vil hjelpe oss med oversettelser, ta kontakt på mail post@stritaradio.no. St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


0 kommentarer