• Pål Nes

7. April på St Rita Radio

"Kom, dere som min Far har velsignet,

og ta i eie det rike som er gjort rede for dere

fra verdens grunnvoll ble lagt. Alleluja."

Minnedag den hellige Johannes Baptist de la Salle Evangelium Luk 24,13–35

Bønn 2. lesning matutin lest av Hæge Laudes lest av Hege. Vesper lest av Hege. Tidebønner for påskeoktaven Tidebønn for uke 1, vol. III Hentet fra boken Tidebønnene Volum III utgitt på St. Olav Forlag.

Novene til Den Guddommelige Miskunn Jesus, dag 6


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens helgen lest av Reidun Jofrid. Dagens helgen er hentet fra fra www.katolsk.no og redigert av Reidun Jofrid. Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no

Nye program på St Rita Radio i dag EWTN: Bishop Fulton J.Sheen - Courtship

Miniserie: Hvem er St. Josef, egentlig? (del 2)

Lydbok: Jeg dør ikke, jeg går inn i livet: lesning 22


For barn:

Kveldssamling for barn 06.04.21

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Bønn

Nye program på St Rita Radio i dag

For barn:

Hør St Rita Radio direkte:

Program St Rita Radio


Direktesendt video

Rosenkrans kl 12.00

https://www.youtube.com/watch?v=AcqTZNtfz-k


Hverdagsmesse kl 18.00

https://www.youtube.com/watch?v=BtW7kKLOG6A


Fra 6.april

Fra arkivet


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle