• Pål Nes

"Om skriftemålet" del 3


I tredje episode blir ting mer konkret og fokus er på tre spørsmål.

Hvordan forbreder vi oss til skriftemål?

Hva er det vi gjør før vi går inn til skriftemålet?

Hvordan skal vi gjøre et godt skriftemål?

I løpet av årets fastetid vil mgr. Fredrik Hansen, i en serie på fem podkaster, forklare skriftemålets sakrament. Serien vil se nærmere på sakramentets teologi, dets feiring i skriftemålet og gi praktiske råd om hvordan en forbereder seg til skriftemålet og hva som er nyttig etter skriftemålet. St Rita Rita spiller podkastene hver søndag i fastetiden.


Mgr. Fredrik Hansen er prest tilhørende Oslo katolske bispedømme og tjenestegjør siden 2013 i det pavelige diplomatiske korps. Hans doktorgrad i kirkerett omhandler biskopens styringsmyndighet (lovgivende, dømmende og utøvende) og i 2008 utga han boken "Vend om. Skriftemålets sakrament" (senere inkorporert i Bønneboken).


Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212