• Pål Nes

Om den gode hyrde katekese - "for voksne" sesong 2 episode 13

I dagens program leser vi om formidling av fortellingene om Jesu barndom hentet fra boken «Den Gode Hyrde og barnet – en vandring i glede», utgitt på St Rita radio og forlag, og vi lytter spesielt videre til fortellingen om Marias besøk hos Elisabeth.


Den gode hyrde katekese er en katekese som hjelper barna å komme nærmere Gud i sitt eget tempo. Reidun Jofrid Kleppestrand, som er kursleder i denne katekesen, vil hver søndag gi barna 5-10 min med elementer av Den Gode Hyrde, i en tilpasset radioversjon. Dette programmet passer for barn fra 3 år og oppover.


For voksne vil det være et Gode Hyrde-program som kommer hver søndag. Med programserien for voksne ønsker jeg å gjøre dere litt kjent med hva Den gode hyrde katekese er for noe og gi en utdypning av temaer i denne katekesen, som en hjelp til vandringen med Gud sammen med barna.


Med disse programseriene på radioen ønsker jeg også at flere voksne skal få lyst til å gå på kurs for å få opplæring i denne katekesen slik at de kan starte atrium for barna, for det er i dette tilpassede rommet, atriet, at Den Gode Hyrde Katekese har sin egentlige form, og det er her barna fullt ut kan glede seg over å være sammen med Den Gode Hyrde.


Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212


0 kommentarer