• Pål Nes

Om den gode hyrde katekese - for voksne episode 24

I programserien for voksne ønsker jeg å gjøre dere litt kjent med hva Den gode hyrde katekese er for noe og gi en utdypning av temaer i denne katekesen, som en hjelp til vandringen med Gud sammen med barna. Dagens tema er dåpen Med disse programseriene på radioen ønsker jeg også at flere voksne skal få lyst til å gå på kurs for å få opplæring i denne katekesen slik at de kan starte atrium for barna, for det er i dette tilpassede rommet, atriet, at Den Gode Hyrde Katekese har sin egentlige form, og det er her barna fullt ut kan glede seg over å være sammen med Den Gode Hyrde.


Se vedlagt fil for informasjon om kurs i Gode Hyrde katekese
kursinfo DGHK nivå 1
.pdf
Download PDF • 175KB

0 kommentarer