• Pål Nes

Om den gode hyrde katekese - for voksne episode 13

I dag tar Reidun Jofrid utganspunktet i lignelsen om den skjulte skatten. Hva er skatten i lignilsen? Hvilke valg har du tatt for å kunne motta Gud?