• Pål Nes

Nyhetsbrev fra St Rita Radio

Fredag 18.februar signerte St Rita Radio en avtale med Vatican News som gir oss lov å bruke materiell som de lager. St Rita Radio har nå et formelt samarbeid med EWTN og Vatican News og et uformelt samarbeid med Radio Maria.

EWTN

EWTN er verdens største religiøse media nettverk og gir oss tilgang på flere kvalitetsserier og filmer på video. Katekeser fra Mother Angelica, bishop Fulton Sheen og “Grab your catechism” er noen eksempler på serier som vi får gjennom vårt gode samarbeid med EWTN. EWTN har et tett samarbeid med Vatikanet og produserer flere sendinger for Vatikanet. Gjennom vårt samarbeid med EWTN disponerer St Rita Radio et studio i Roma som gir oss noen spennende muligheter.

Se intervju gjort av Andreas Thonhauser med erkebiskop Georg Gänswein: https://www.stritaradio.no/post/intervju-med-erkebiskop-georg-g%C3%A4nswein

Vatican News

Vatican News er Vatikanets og pavens eget nyhetsbyrå. Vatican News har en egen skandinavisk avdeling basert i Roma. Hver dag kl 18.00 vil vi i samarbeid med Vatican News tilgjengeliggjøre en nyhetssending på engelsk. Programmet heter «Vatican and world news».


Radio Maria

Radio Maria, verdens største katolske radionettverk, som jobber med tillatelse fra paven har de siste to årene hjulpet oss i St Rita Radio mye med tekniske løsninger. Vi gleder oss til å utvikle samarbeidet med Radio Maria fremover. Pave Frans har et spesielt forhold til Radio Maria og radioen har et tett forhold til paven.

Selv om St Rita Radio styrker sitt samarbeid knyttet til verdenskirken vil vårt hovedfokus alltid være å bringe gode program på norsk. Vi har nå fem katekeseserier for barn, ungdom og voksne som vi håper kan være til glede for våre lyttere.

I serien «p. Arne Marco har ordet» holder p. Arne Marco voksenkatekese. Følg serien her: https://www.stritaradio.no/p-arne-marco

I serien «Crux Sacra» holder Peder Josef Foss, katekeselærer i St. Olav domkirke, katekese for konfirmanter og unge voksne. Følg serien her: https://www.stritaradio.no/crux-sacra-katekese

I serien «Den katolske kirkes katekisme på ett år» får vi daglige doser fra den Katolske Kirkens Katekisme. Følg serien her: https://www.stritaradio.no/kateksimen

I serien «Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF» har p. Rafal MSF evangelieforklaring hver søndag, følg serien her: https://www.stritaradio.no/p-rafal-msf

I serien «Gode hyrde katekese for barn» holder Reidun Jofrid ukentlige katekeser for barn, følg serien her: https://www.stritaradio.no/blog/categories/gode-hyrde-katekese


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle