• Pål Nes

Novene til Jesusbarnet dag 3


Innledning ved Pål Johannes

Sang ved Hege

Refleksjon lest av Peter Johan

Tilrettelagt Karmelittklosteret ”Totus Tuus”


3. Dag: Preken i Midnattsmessen, Peterskirken i Roma, 24. Desember 2005 Pave Benedikt XVI


En novene er en kjent bønneform i Den katolske kirke. Det er en bønn som strekker seg over ni dager. Bønnen kan ha svært ulik utforming, med for eksempel tekstlesning, påkallelser, enkle bønnerop, sang.


I Karmelittordenen er det lang tradisjon for å ha hengivenhet til Jesusbarnet. I dette barnet er Gud kommet oss nær, Han er blitt menneske som vi. Jesu menneskelighet sto helt sentralt i den hellige Teresa av Jesus’ liv.

”Han hjelper og styrker oss; han svikter aldri; han er vår sanne venn. Og jeg innser, og har innsett det så klart efterpå, at for å være Gud til behag og kunne motta hans store nådegaver, går veien gjennom Kristi allerhelligste menneskenatur.” (Boken om mitt liv kap 22,6)


Mitt hjerte alltid vanker.


Du mørke stall skal være mitt hjertes frydeslott.

Der kan jeg daglig lære å glemme verdens spott.

Der kan jeg best besinne hvori min ros består.

Når Jesu krybbes minne, meg rett til hjertet går.



”Det folket som vandrer i mørket,

ser et stort lys” (Jes. 9.1).


Ordet ”lys” gjennomtrenger hele liturgien i [Jule] nattens Messe. Det kommer igjen i utdraget fra den hellige Paulus brev til Titus: ”For Guds nåde er blitt åpenbart” (2,11). I den greske originalen uttrykker ”har åpenbart seg” det samme som er uttrykt i det hebraiske ordet ”ser et stort lys”. (…) Evangeliet beretter at Herrens herlighet åpenbarte seg for hyrdene og ”lyste om dem”. Overalt hvor Guds herlighet åpenbares, spres lyset utover verden. (…) Lyset er en kilde til liv. Men først, lys betyr kunnskap; det betyr sannhet, i kontrast til falskhetens og ignoransens mørke. Lyset gir oss liv, det viser oss veien. Men lys, som en varmekilde, betyr også kjærlighet. Der hvor det er kjærlighet, stråler lyset frem i verden; der hvor det er hat forblir verden i mørke. I stallen i Betlehem åpenbartes det store lyset som verden venter på. I det Barnet som ligger i krybben, har Gud vist sin herlighet – kjærlighetens herlighet, som gir seg selv, som blotter seg for all storhet for å lede oss på kjærlighetens vei.


La oss be: Gud, gi oss å betrakte Barnet og ønske ham, han som er Kristus Herren, velkommen inn til vårt eget jeg, slik at vi kan leve av hans eget liv og vitne for andre om gleden, det nye og om lyset som denne fødselen bringer til hele vår eksistens.

Ved ham, Kristus vår Herre.






0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle