• Pål Nes

Novene til Jesusbarnet dag 2


Innledning ved Pål Johannes

Sang ved Hege

Refleksjon lest av p. Erik Andreas

Tilrettelagt Karmelittklosteret ”Totus Tuus”


2. Dag: Julebudskap, Petersplassen - 25. desember 2008


En novene er en kjent bønneform i Den katolske kirke. Det er en bønn som strekker seg over ni dager. Bønnen kan ha svært ulik utforming, med for eksempel tekstlesning, påkallelser, enkle bønnerop, sang.


I Karmelittordenen er det lang tradisjon for å ha hengivenhet til Jesusbarnet. I dette barnet er Gud kommet oss nær, Han er blitt menneske som vi. Jesu menneskelighet sto helt sentralt i den hellige Teresa av Jesus’ liv.

”Han hjelper og styrker oss; han svikter aldri; han er vår sanne venn. Og jeg innser, og har innsett det så klart efterpå, at for å være Gud til behag og kunne motta hans store nådegaver, går veien gjennom Kristi allerhelligste menneskenatur.” (Boken om mitt liv kap 22,6)


Mitt hjerte alltid vanker.


1. Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom,

dit samles mine tanker i deres hovedsum.

Der er min lengsel hjemme,

der har min tro sin skatt,

jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt.”Gud vår Frelsers nåde har åpenbart seg

for alle” (Tit2.11, Vul).

Guds nåde, rik på godhet og kjærlighet er ikke lenger skjult. Den ”åpenbarte seg”, den åpenbarte seg i kjødet, den viste sitt ansikt. Hvor? I Betlehem. Når? Under keiser Augustus første regjeringsår, slik også evangelisten Lukas nevner. Og hvem er den Ene som åpenbarer den? Et nyfødt barn, Jomfru Marias Sønn. I ham har Gud vår Frelsers nåde åpenbart seg. Og så er dette Barnet kalt Jehoshua, Jesus, som betyr: ”Gud frelser”. Guds nåde har åpenbart seg. Det er grunnen til at Julen er en lysfest. Ikke som fullt dagslys som opplyser alt, men et skinn som begynner i natten og sprer seg fra et konkret punkt i universet: Fra stallen i Betlehem, hvor det guddommelige Barnet ble født. I sannhet, han er lyset selv, som begynner å stråle, (…) han er lyset som bryter gjennom mørket, som fordriver mørket og gjør oss i stand til å forstå meningen med og verdien av våre liv og hele historiens mening og verdi.


Jesus – ansiktet til ”Gud som frelser” viste seg ikke bare for noen få, men for alle. (…) Jøder, hedninger, fattige og rike, de som var nær og de som var langt borte, troende og ikke-troende … for alle. Den overnaturlige nåde er, ved Guds vilje, ment for alle skapninger. Men hvert menneske må akseptere denne nåden, han eller hun må, slik som Maria, uttale sitt eget ”ja”, slik at hans eller hennes hjerte kan bli opplyst av en stråle fra det guddommelige lys.


La oss be: Gud, gi oss å betrakte Barnet og ønske ham, han som er Kristus Herren, velkommen inn til vårt eget jeg, slik at vi kan leve av hans eget liv og vitne for andre om gleden, det nye og om lyset som denne fødselen bringer til hele vår eksistens.

Ved ham, Kristus vår Herre.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle