• Pål Nes

Novene til Den Guddommelige Miskunn Jesus, dag 8

Be den Guddommelig Miskunn novena sammen med Hege.

Novenen starter på langfredag og avsluttes på den guddommelige miskunn søndag