• Pål Nes

Messer søndag 7. februar

Kl 09.00 fra St Olav domkirke, fromesse på latin.

Utendørs høymesse fra St. Paul kl 11.00 (sendes også på St Rita Radio).

Høymesse fra St Olav domkirke i trondheim kl 11.00.

Høymesse fra Vår Frue kirke i Ålesund fra kl 11.00.

Høymesse fra St Olav domkirke i Oslo fra kl 11.00.