• Pål Nes

Luke 9 - Adventskalender St Rita Radio

St Rita Radio Adventskalender


Lest av Erika

Manus redigert av Anne

Foto innledning p. Reidar

Foto og videoredigering Pål


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.
ADVENTSKALENDER St Rita Radio 2021


LA VÅRE LIV FORENES OG OMDANNES SAMMEN MED DEN HELLIGE FAMILIE PÅ VEI TIL BETLEHEM

I dag åpner vi luke 9 i St Rita radios Adventskalender. Hver dag helt frem til juledagen vil dere få høre noen betraktninger som vi håper kan hjelpe dere på den lange veien til Jesusbarnet som vi alle vandrer. Men det skjer ikke noe i våre liv om ikke det vi ønsker, søker og forstår gjennom troen, forenes med Gud i bønn slik at Helligånden får virke i oss. St Rita radio ønsker med dette alle dere lyttere en velsignet adventstid!


Luke 9

Den Hellige Josef vandrer sammen med oss og skal beskytte og undervise oss på vår vei. Vi fortsetter i dag med et avsnitt av en tekst av Peder Josef Foss. Hele teksten ligger på katolsk.no


En lydig far

Gud åpenbarer sin plan for Josef ved englers bud i drømmer. Skriften gjengir ikke en eneste ting Josef sier, kun at han gjør nøyaktig slik Guds budbringere befaler ham å gjøre, og det uten å nøle. Hellig lydighet er inkarnert i Jesus Kristus, som hele sitt liv lever etter Faderens vilje, inntil døden på Korset, og lydig eksemplifiseres i Marias ‘fiat’. Josef utviser samme dyd i villig og uselvisk tjeneste, selv i møte med stor fare. Han fører sin brud Maria fra Nasaret til Betlehem, og han flykter med Maria og Jesusbarnet til Egypt for å unnslippe kong Herodes. Det var «i skole hos Josef» at Jesus lærte å gjøre Faderens vilje. Josef var «en skygge av Den himmelske Fader» på jorden.


Fader vår. Hill deg, Maria. Ære være.


Å Jesus, ved din Guddommelige barndom,

skjenk meg den nåde jeg nå ber deg om

(her nevner man det man vil be om) En liten stunds stillhet

hvis det er etter din vilje og til mitt sanne gode.

Se ikke på min uverdighet, men på min tro

og vis meg din uendelige barmhjertighet.


BØNN: Å Gud, du som har utvalgt din enbårne Sønn til Frelser for menneskeheten,

og som ønsket at han skulle kalles Jesus,

gi at vi en dag kan se ham ansikt til ansikt i himmelen,

ham hvis hellige navn vi ærer på jorden. Amen.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle