• Pål Nes

Luke 6 - Adventskalender St Rita Radio

St Rita Radio Adventskalender


Lest av Erika

Manus redigert av Anne

Foto innledning p. Reidar

Foto og videoredigering Pål


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

ADVENTSKALENDER St Rita Radio 2021LA VÅRE LIV FORENES OG OMDANNES SAMMEN MED DEN HELLIGE FAMILIE PÅ VEI TIL BETLEHEM

I dag åpner vi luke 6 i St Rita radios Adventskalender. Hver dag helt frem til juledagen vil dere få høre noen betraktninger som vi håper kan hjelpe dere på den lange veien til Jesusbarnet som vi alle vandrer. Men det skjer ikke noe i våre liv om ikke det vi ønsker, søker og forstår gjennom troen, forenes med Gud i bønn slik at Helligånden får virke i oss. St Rita radio ønsker med dette alle dere lyttere en velsignet adventstid!


Den Hellige Josef vandrer sammen med oss og skal beskytte og undervise oss på vår vei. Vi fortsetter i dag med et avsnitt av en tekst av Peder Josef Foss. Hele teksten ligger på katolsk.no


En elsket far

Kristne har fra de tidligste tider æret Den hellige Josef. Hans kjærlige omsorg og ydmyke tjeneste for Den hellige familie har gjort ham til gjenstand for stor hengivenhet blant de troende, fra kirkefedre som Johannes Krysostomos til paver som Pave Leo XIII, Den hellige pave Paul VI, og Den hellige pave Johannes Paul II. Takket være flere helgeners innsats, særlig Den hellige Teresa av Avila, har Kirken over århundrene stadig fordypet sin kjærlighet til Josef, som oppnår stor hjelp fra Gud for dem som setter sin lit til ham.


Fader vår. Hill deg, Maria. Ære være.


Å Jesus, ved din Guddommelige barndom,

skjenk meg den nåde jeg nå ber deg om

(her nevner man det man vil be om) En liten stunds stillhet

hvis det er etter din vilje og til mitt sanne gode.

Se ikke på min uverdighet, men på min tro

og vis meg din uendelige barmhjertighet.


BØNN: Å Gud, du som har utvalgt din enbårne Sønn til Frelser for menneskeheten,

Og som ønsket at han skulle kalles Jesus,

gi at vi en dag kan se ham ansikt til ansikt i himmelen,

ham hvis hellige navn vi ærer på jorden. Amen.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle