• Pål Nes

Luke 4 - Adventskalender St Rita Radio

St Rita Radio Adventskalender Lest av Erika Manus redigert av Anne Foto innledning p. Reidar Foto og videoredigering Pål St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

ADVENTSKALENDER St Rita Radio 2021 LA VÅRE LIV FORENES OG OMDANNES SAMMEN MED DEN HELLIGE FAMILIE PÅ VEI TIL BETLEHEM I dag åpner vi luke 4 i St Rita radios Adventskalender. Hver dag helt frem til juledagen vil dere få høre noen betraktninger som vi håper kan hjelpe dere på den lange veien til Jesusbarnet som vi alle vandrer. Men det skjer ikke noe i våre liv om ikke det vi ønsker, søker og forstår gjennom troen, forenes med Gud i bønn slik at Helligånden får virke i oss. St Rita radio ønsker med dette alle dere lyttere en velsignet adventstid! Jesu Mor går med oss, ikke bare gikk hun den lange veien til Betlehem sammen med Josef og det ufødte Jesusbarnet. Hun går med oss også i dag, og hvor skal hun lede oss? I dag fortsetter vi med siste del av den vesle teksten om Barmhjertighetens mor, forberedt av nonnene i Totus Tuus i Tromsø: «I encyklikaen Dives in Misericordia (9) legger St Johannes Paul II frem tre forklaringer på hvorfor Maria er Barmhjertighetens mor: Hun har selv fått barmhjertighet i overflod, 2) hun tok del i åpenbaringen av Guds barmhjertighet, og 3) hun fortsetter å utøve barmhjertighetens misjon. For det tredje, på grunn av sin deltakelse i Kristi liv og kors, ble Maria kalt på en spesiell måte for å føre menneskene nærmere den kjærligheten som Kristus kom for å åpenbare. Maria var til stede når apostlene, samlet i bønn, ventet på Den Hellige Ånds komme. Hun var til stede i Kirkens hjerte, da den begynte sin misjon og hun fortsetter denne misjonen fra sin plass i himmelen. Hennes åndelige moderskap bevirker nådens gave for Kirkens lemmer til alle tider. Med all sin velvillige, moderlige kjærlighet, drar hun oss nærmere Faderens barmhjertige hjerte.» Fader vår. Hill deg, Maria. Ære være. Å Jesus, ved din Guddommelige barndom, skjenk meg den nåde jeg nå ber deg om (her nevner man det man vil be om) En liten stunds stillhet hvis det er etter din vilje og til mitt sanne gode. Se ikke på min uverdighet, men på min tro og vis meg din uendelige barmhjertighet. BØNN: Å Gud, du som har utvalgt din enbårne Sønn til Frelser for menneskeheten, og som ønsket at han skulle kalles Jesus, gi at vi en dag kan se ham ansikt til ansikt i himmelen, ham hvis hellige navn vi ærer på jorden. Amen.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle