• Pål Nes

Luke 27 - St Rita Radio Adventskalender

St Rita Radio Adventskalender


Lest av Erika

Manus redigert av Anne

Foto innledning p. Reidar

Foto og videoredigering Pål


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.ADVENTSKALENDER St Rita Radio 2021


LA VÅRE LIV FORENES OG OMDANNES SAMMEN MED DEN HELLIGE FAMILIE PÅ VEI TIL BETLEHEM


I dag åpner vi luke 27 i St Rita radios Adventskalender. Hver dag helt frem til juledagen vil dere få høre noen betraktninger som vi håper kan hjelpe dere på den lange veien til Jesusbarnet som vi alle vandrer. Men det skjer ikke noe i våre liv om ikke det vi ønsker, søker og forstår gjennom troen, forenes med Gud i bønn slik at Helligånden får virke i oss. St Rita radio ønsker med dette alle dere lyttere en velsignet adventstid!


Vi leser videre et avsnitt fra Christian Schütz meditasjoner i boken Underet i stallen, krybbemeditasjoner I dag hører vi om det vesle barnet og den stillheten det sovende barnet i stallen kan bevirke i våre hjerter. Schütz tar i denne vakre meditasjonen oss med til barnet via en terrakottafigur av det lille Jesus barnet laget av Marianne Wimmer. Det er et fredelig lite barn som ganske løselig er svøpt i et klede. Overkroppen, armer og hode er om sluttet av kledet, nesten som i en hule. Barnets vesle pekefinger peker mot munnen. Det er bare over magen at kledet dekker barnet. Også føttene stikker ut, små barneføtter. Alt lyser av fred slik bare Jesus barnet kan lyset av fred.


«Barnet i krybben er stille til stede, og samtidig ikke til stede. Fullstendig frigitt, løslatt og avstått ligger det der i taushet. Det er helt hos Faderen, hos sin og vår Far. I ham lever det, – det tilhører ham, adlyder ham, tilbyr seg til ham som et fritt åpent uselvisk tiende kar. I denne tausheten kjenner det seg helt nært knyttet til Faderens hjerte. Innholdet i en slik tett taushet kan ikke være noe annet enn Faderens og Sønnens kjærlighet til hverandre, og begges kjærlighet til verden. Denne kjærligheten er så intens at den bare kan bli ytret, gitt, og mottatt i taushet. Midtpunktet eller dypet i den kjærligheten danner på samme tid det er «sted» hvor krybbebarnet hviler og dveler i taushet. Denne taushetens avgrunn – den stille, elskende trygghet i Faderens skjød eller hjerte – er alt annet enn stum.»


Fader vår. Hill deg, Maria. Ære være.


Å Jesus, ved din Guddommelige barndom,

skjenk meg den nåde jeg nå ber deg om

(her nevner man det man vil be om) En liten stunds stillhet

hvis det er etter din vilje og til mitt sanne gode.

Se ikke på min uverdighet, men på min tro

og vis meg din uendelige barmhjertighet.


BØNN: Å Gud, du som har utvalgt din enbårne Sønn til Frelser for menneskeheten,

og som ønsket at han skulle kalles Jesus,

gi at vi en dag kan se ham ansikt til ansikt i himmelen,

ham hvis hellige navn vi ærer på jorden. Amen.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle