• Pål Nes

Luke 24 - St Rita Radio Adventskalender

St Rita Radio Adventskalender


Lest av Erika

Manus redigert av Anne

Foto innledning p. Reidar

Foto og videoredigering Pål


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.ADVENTSKALENDER St Rita Radio 2021


LA VÅRE LIV FORENES OG OMDANNES SAMMEN MED DEN HELLIGE FAMILIE PÅ VEI TIL BETLEHEM


I dag åpner vi luke 24 i St Rita radios Adventskalender. Hver dag helt frem til juledagen vil dere få høre noen betraktninger som vi håper kan hjelpe dere på den lange veien til Jesusbarnet som vi alle vandrer. Men det skjer ikke noe i våre liv om ikke det vi ønsker, søker og forstår gjennom troen, forenes med Gud i bønn slik at Helligånden får virke i oss. St Rita radio ønsker med dette alle dere lyttere en velsignet adventstid!


Kanskje er julekrybben allerede hentet frem, eller kanskje ønsker du deg en julekrybbe? Vi leser videre et avsnitt fra Christian Schütz meditasjoner i boken Underet i stallen, krybbemeditasjoner. Vakre meditasjoner som kan hjelpe oss når vi skal forberede julen i våre hjerter. I dag hører vi om det vesle barnet.


«Som midtpunktet i krybben står Gud som et lite barn. I den dreier alt seg om et ubetydelig, ukjent, og uanselig barn. Dette barnet har ikke noe annet å fremvise enn den kjensgjerning at det viser seg å være så lite og hjelpeløst som nettopp et nyfødt barn kan være. For en motsigelse! Et barn trekker hele skapningen oppmerksomhet mot seg. Skjer dette virkelig nærmest som en tilfeldighet? Et sårbart lite barn er i seg selv et under. Men om barnet i krybben gjelder det: Det er alle unders under. I dette barnet åpenbares og oppfylles våre øyne livets under, løftets under, håpets og fremtidens under. I dette barnet har underet, Gud selv, ikledt seg kjøtt og blod. Det er grunnen til at våre krybber er så fulle av anelser og forventninger. De inneholder, lover og gir mer enn det som kan komme til syne i det ytre, og som vi direkte kan oppfatte.»


Fader vår. Hill deg, Maria. Ære være.


Å Jesus, ved din Guddommelige barndom,

skjenk meg den nåde jeg nå ber deg om

(her nevner man det man vil be om) En liten stunds stillhet

hvis det er etter din vilje og til mitt sanne gode.

Se ikke på min uverdighet, men på min tro

og vis meg din uendelige barmhjertighet.


BØNN: Å Gud, du som har utvalgt din enbårne Sønn til Frelser for menneskeheten,

og som ønsket at han skulle kalles Jesus,

gi at vi en dag kan se ham ansikt til ansikt i himmelen,

ham hvis hellige navn vi ærer på jorden. Amen.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle