• Pål Nes

Luke 22 - St Rita Radio Adventskalender

St Rita Radio Adventskalender


Lest av Erika

Manus redigert av Anne

Foto innledning p. Reidar

Foto og videoredigering Pål


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.ADVENTSKALENDER St Rita Radio 2021


LA VÅRE LIV FORENES OG OMDANNES SAMMEN MED DEN HELLIGE FAMILIE PÅ VEI TIL BETLEHEM


I dag åpner vi luke 22 i St Rita radios Adventskalender. Hver dag helt frem til juledagen vil dere få høre noen betraktninger som vi håper kan hjelpe dere på den lange veien til Jesusbarnet som vi alle vandrer. Men det skjer ikke noe i våre liv om ikke det vi ønsker, søker og forstår gjennom troen, forenes med Gud i bønn slik at Helligånden får virke i oss. St Rita radio ønsker med dette alle dere lyttere en velsignet adventstid!

I dag, fjerde søndag i Advent tar vi med noen avsnitt av en betraktning fra P. Frode Eikenes som dere finner i sin helhet på katolsk.no


Vi leser kirkebønnen for 4. søndag i advent:

Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet.


Julen handler om at Gud ble menneske. At Han kom til oss. I fattigdom, ydmykhet og enkelhet. I solidaritet med oss mennesker på vårt svakeste, mest fattige og mest elendige. Når alt det andre er blitt ribbet bort står det som er vesentlig tilbake. Da ser vi hva julen virkelig handler om.

Hva dette vesentlige er forteller Kirkebønnen oss tydelig på den fjerde søndag i advent: «Fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet.»

«Vi ber om nåde til å erkjenne dette og tro på det. Slik at det kan føre oss til oppstandelsens herlighet. Kirkebønnen peker dermed videre på hva formålet med inkarnasjonen (at Gud ble menneske) er, altså hva det vi feirer i julen egentlig handler om. Jesus kom for å være vår frelser. Han kom for å gi oss oppstandelsens herlighet! Og veien dit må gå gjennom lidelse og kors. Allerede i julen må vi ha klart for oss hvor veien videre går.


Hun som viser oss denne veien er Maria. Hennes hjerte var full av nåde og hun var den som ved engelens budskap har erkjent at Kristus din sønn er blitt menneske. Hun fulgte Jesus helt til frem til hans lidelse og kors, og til oppstandelsens herlighet.

Denne søndagens evangelium fra Lukas 1,26-38 (4. søndag i advent, år B) er nettopp fortellingen om engelens budskap til Maria. Her får vi høre om møtet mellom engelen og Maria, om budskapet hun fikk og om svaret hun gav. Det dramatisk viktige svaret som verdens frelse var avhengig av! Og svaret kjenner vi: «Se jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg som du har sagt.» ….


«Flere av dere har sikkert kjent igjen denne kirkebønnen for den fjerde adventssøndagen. Denne bønnen brukes nemlig som avslutningsbønnen i Angelus. Angelus er en kort andakt som tradisjonelt bes daglig morgen, middag og kveld. (rundt kl. 6, 12 og 18) I Angelusbønnen blir vi hver dag minnet om at Gud ble menneske for vår frelses skyld.

I mange kirker og klostre bes dette under klokkeringing til faste tider. Jeg har selv som gjest i kloster opplevd hvordan angelus dag etter dag, morgen middag og kveld gjorde påminnelsen om inkarnasjonen til en fast og vedvarende ramme i tilværelsen. Angelus ble på en måte en del av meg og en kilde til stille og permanent glede.» …

«Mitt tips for denne siste adventsuken er rett og slett å be Angelus! I det minste rundt middagstid, men gjerne morgen og kveld også. Den tar ikke lang tid. Den består av tre korte vers og svar etterfulgt av hvert sitt Hill deg Maria og så avslutningen. Disse vers og svar er egentlig dagens (4. advent) kirkebønn og evangelium i konsentrert form.»

Du finner Angelus i mange bønnebøker og på katolsk.no appen.Fader vår. Hill deg, Maria. Ære være.

Å Jesus, ved din Guddommelige barndom,

skjenk meg den nåde jeg nå ber deg om

(her nevner man det man vil be om) En liten stunds stillhet

hvis det er etter din vilje og til mitt sanne gode.

Se ikke på min uverdighet, men på min tro

og vis meg din uendelige barmhjertighet.


BØNN: Å Gud, du som har utvalgt din enbårne Sønn til Frelser for menneskeheten,

og som ønsket at han skulle kalles Jesus,

gi at vi en dag kan se ham ansikt til ansikt i himmelen,

ham hvis hellige navn vi ærer på jorden. Amen.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle