• Pål Nes

Luke 20 - St Rita Radio Adventskalender

St Rita Radio Adventskalender


Lest av Erika

Manus redigert av Anne

Foto innledning p. Reidar

Foto og videoredigering Pål


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.
ADVENTSKALENDER St Rita Radio 2021


LA VÅRE LIV FORENES OG OMDANNES SAMMEN MED DEN HELLIGE FAMILIE PÅ VEI TIL BETLEHEM


I dag åpner vi luke 20 i St Rita radios Adventskalender. Hver dag helt frem til juledagen vil dere få høre noen betraktninger som vi håper kan hjelpe dere på den lange veien til Jesusbarnet som vi alle vandrer. Men det skjer ikke noe i våre liv om ikke det vi ønsker, søker og forstår gjennom troen, forenes med Gud i bønn slik at Helligånden får virke i oss. St Rita radio ønsker med dette alle dere lyttere en velsignet adventstid!


Akkurat nå, mens vi forbereder oss til vår store, vakre høytid kan vi komme til møte mennesker som er sinte på oss troende. De klarer ikke å tro fordi Gud ikke har gjort noe med den ondskapen som finnes i verden. Da kan det være godt å ta med seg disse ordene fra Pave emeritus Benedikt som vi kan lese i hans bok Jesus fra Nasaret bok 1. på side 41:


Hva har Jesus egentlig bidratt med? Ikke kom han med fred til verden, ikke sørget han for mat til alle, og verden er fortsatt ikke blitt et bedre sted. Hva har han gitt oss? Svaret er ganske enkelt: Gud. Han har gitt oss Gud. Den Gud som viste sitt åsyn for Abraham og Moses og profetene, som langsomt trer frem i visdomslitteraturen. Den Gud som lot Israel få se sitt ansikt, og som andre folk hadde æret i «skyggebilder», denne Gud, Abrahams Isaks og Jakobs den sanne Gud, er den han har gitt oss. Nå kjenner vi Guds ansikt, nå kan vi påkalle ham. Nå kjenner vi veien vi skal følge. Jesus ga oss Gud og sannheten om hvor vi kommer fra, og vi går hen, troen, håpet og kjærligheten. Våre harde hjerter sier oss at det er for lite. Ja, Guds makt er stillferdig, men den er sann og varig. Ofte kunne vi tro at Guds sak er tapt, eller at den ligger i dødskamp. Og like ofte viser den seg som ny og i stand til å frelse. De riker på jorden som Satan fristet Jesus med, er alle gått under. Deres herlighet, doksa, var en overfladisk glans. Men Kristi herlighet, hans kjærlighets ydmyke og selvutgivende herlighet, er ikke gått under og går ikke under.»


Fader vår. Hill deg, Maria. Ære være.

Å Jesus, ved din Guddommelige barndom,

skjenk meg den nåde jeg nå ber deg om

(her nevner man det man vil be om) En liten stunds stillhet

hvis det er etter din vilje og til mitt sanne gode.

Se ikke på min uverdighet, men på min tro

og vis meg din uendelige barmhjertighet.


BØNN: Å Gud, du som har utvalgt din enbårne Sønn til Frelser for menneskeheten,

og som ønsket at han skulle kalles Jesus,

gi at vi en dag kan se ham ansikt til ansikt i himmelen,

ham hvis hellige navn vi ærer på jorden. Amen.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle