• Pål Nes

Luke 2 - Adventskalender St Rita Radio

St Rita Radio Adventskalender


Lest av Erika

Manus redigert av Anne

Foto innledning p. Reidar

Foto og videoredigering Pål


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

ADVENTSKALENDER St Rita Radio 2021


LA VÅRE LIV FORENES OG OMDANNES SAMMEN MED DEN HELLIGE FAMILIE PÅ VEI TIL BETLEHEM

I dag åpner vi luke 2 i St Rita radios Adventskalender. Hver dag helt frem til juledagen vil dere få høre noen betraktninger som vi håper kan hjelpe dere på den lange veien til Jesusbarnet som vi alle vandrer. Men det skjer ikke noe i våre liv om ikke det vi ønsker, søker og forstår gjennom troen, forenes med Gud i bønn slik at Helligånden får virke i oss. St Rita radio ønsker med dette alle dere lyttere en velsignet adventstid!


Vi forberede oss til Jesu komme i Betlehem. Jomfru Maria, barmhjertighetens mor går sammen med oss på veien. Betraktningene i dag er hentet fra en liten tekst om Barmhjertighetens mor, forberedt av nonnene i Totus Tuus i Tromsø:


«I encyklikaen Dives in Misericordia (9) legger St Johannes Paul II frem tre forklaringer på hvorfor Maria er Barmhjertighetens mor:

1) Hun har selv fått barmhjertighet i overflod, 2) hun tok del i åpenbaringen av Guds barmhjertighet, og 3) hun fortsetter å utøve barmhjertighetens misjon.


For det første, ved den uplettede unnfangelsens privilegium, har Maria på en særlig og usedvanlig måte erfart Guds barmhjertighet. Gud utrustet henne ved en særlig nåde og gav henne en unik hellighet. Han gjorde det for å forberede henne til hennes spesielle misjon som Guds Mor. Ved bebudelsen inviterte Gud Maria til denne misjonen og hun svarte fritt og i en akt av tro. På grunn av hennes «Ja», kunne Inkarnasjonen finne sted, og gjennom den, ble Guds barmhjertighet åpenbart for verden.»


Fader vår. Hill deg, Maria. Ære være.


Å Jesus, ved din Guddommelige barndom,

skjenk meg den nåde jeg nå ber deg om

(her nevner man det man vil be om) En liten stunds stillhet

hvis det er etter din vilje og til mitt sanne gode.

Se ikke på min uverdighet, men på min tro

og vis meg din uendelige barmhjertighet.


BØNN: Å Gud, du som har utvalgt din enbårne Sønn til Frelser for menneskeheten,

og som ønsket at han skulle kalles Jesus,

gi at vi en dag kan se ham ansikt til ansikt i himmelen,

ham hvis hellige navn vi ærer på jorden. Amen.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle