• Pål Nes

Luke 18 - St Rita Radio Adventskalender

St Rita Radio Adventskalender


Lest av Erika

Manus redigert av Anne

Foto innledning p. Reidar

Foto og videoredigering Pål


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.
ADVENTSKALENDER St Rita Radio 2021


LA VÅRE LIV FORENES OG OMDANNES SAMMEN MED DEN HELLIGE FAMILIE PÅ VEI TIL BETLEHEM


I dag åpner vi luke 18 i St Rita radios Adventskalender. Hver dag helt frem til juledagen vil dere få høre noen betraktninger som vi håper kan hjelpe dere på den lange veien til Jesusbarnet som vi alle vandrer. Men det skjer ikke noe i våre liv om ikke det vi ønsker, søker og forstår gjennom troen, forenes med Gud i bønn slik at Helligånden får virke i oss. St Rita radio ønsker med dette alle dere lyttere en velsignet adventstid!


Å, Herre, jeg ønsker å bli helt forvandlet i Din barmhjertighet for å bli en levende avglans av Deg. Måtte Guds fremste egenskap, Hans uutgrunnelige barmhjertighet, strømme gjennom mitt hjerte og min sjel til min neste.


Hjelp meg, å Herre, så mine øyne må være barmhjertige, slik at jeg aldri nærer mistanke eller dømmer etter det ytre, men ser etter det som er vakkert i mine nestes sjeler, og kommer dem til unnsetning.


Hjelp meg, så min hørsel må være barmhjertig, slik at jeg gir akt på min nestes behov og mine ører ikke forblir likegyldige overfor min nestes smerter og klager.


Hjelp meg, Herre, så min tunge må være barmhjertig, slik at jeg aldri taler nedsettende om min neste, men har et trøstende og tilgivende ord til alle.


Hjelp meg, Herre, så mine hender må være barmhjertige og fylt av gode gjerninger, slik at jeg ikke gjør annet enn det som er godt for min neste, men selv påtar meg de tyngre og mer slitsomme arbeidsoppgavene.


Hjelp meg, så mine føtter må være barmhjertige, slik at jeg alltid iler min neste til hjelp og behersker min egen tretthet og utmattelse. Min sanne hvile er i tjeneste for min neste.


Hjelp meg, Herre, så mitt hjerte må være barmhjertig, så jeg selv kan ha sann medfølelse med alle lidelser hos min neste. Jeg vil ikke nekte noen mitt hjerte. Jeg vil med åpent hjerte omgås også dem som jeg vet vil misbruke min godhet, og selv vil jeg ta min tillit til Jesu barmhjertige hjerte, det barmhjertigste av alle hjerter. Jeg vil tie om mine egne lidelser. Å min Herre, måtte Din barmhjertighet hvile iFader vår. Hill deg, Maria. Ære være.

Å Jesus, ved din Guddommelige barndom,

skjenk meg den nåde jeg nå ber deg om

(her nevner man det man vil be om) En liten stunds stillhet

hvis det er etter din vilje og til mitt sanne gode.

Se ikke på min uverdighet, men på min tro

og vis meg din uendelige barmhjertighet.


BØNN: Å Gud, du som har utvalgt din enbårne Sønn til Frelser for menneskeheten,

og som ønsket at han skulle kalles Jesus,

gi at vi en dag kan se ham ansikt til ansikt i himmelen,

ham hvis hellige navn vi ærer på jorden. Amen.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle