• Pål Nes

Luke 14 - Adventskalender St Rita Radio

Oppdatert: 11. des. 2021

St Rita Radio Adventskalender


Lest av Erika

Manus redigert av Anne

Foto innledning p. Reidar

Foto og videoredigering Pål


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.ADVENTSKALENDER St Rita Radio 2021


LA VÅRE LIV FORENES OG OMDANNES SAMMEN MED DEN HELLIGE FAMILIE PÅ VEI TIL BETLEHEM


I dag åpner vi luke 14 i St Rita radios Adventskalender. Hver dag helt frem til juledagen vil dere få høre noen betraktninger som vi håper kan hjelpe dere på den lange veien til Jesusbarnet som vi alle vandrer. Men det skjer ikke noe i våre liv om ikke det vi ønsker, søker og forstår gjennom troen, forenes med Gud i bønn slik at Helligånden får virke i oss. St Rita radio ønsker med dette alle dere lyttere en velsignet adventstid!


Også i dag leser vi fra Pave Johanns Paul II Rosarium Virginis Mariae punkt 20 hvor han minner oss på hvor vakkert og viktig det er å kunne gå i Marias skole ved å be rosenkransen.

«Brevet til efeserne har denne bønn fra hjertet for alle døpte: "så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet ... ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde" (3,17-19).

Rosenkransen tjener dette idealet. Den tilbyr "hemmeligheten" som lett leder til en dyp og indre kjennskap til Kristus. Vi kan kalle den Marias vei. Den er Jomfruen fra Nasarets eksempels vei, hun som var en kvinne av tro, stillhet og oppmerksom lytting. Den er også den marianske andakts vei, inspirert av kunnskapen om det ubrytbare bånd mellom Kristus og hans salige Mor. Kristi mysterier er på en måte også hans Mors mysterier, selv når de ikke direkte involverer henne, for hun lever fra ham og gjennom ham. Ved å gjøre engelen Gabriels og den hellige Elisabeths ord som er med i Hill deg Maria, til våre egne, finner vi at vi hele tiden trekkes til å på nytt søke i Maria, i hennes armer og i hennes hjerte, "den velsignede frukt av hennes liv" (jfr. Luk 1,42).»


Fader vår. Hill deg, Maria. Ære være.


Å Jesus, ved din Guddommelige barndom,

skjenk meg den nåde jeg nå ber deg om

(her nevner man det man vil be om) En liten stunds stillhet

hvis det er etter din vilje og til mitt sanne gode.

Se ikke på min uverdighet, men på min tro

og vis meg din uendelige barmhjertighet.


BØNN: Å Gud, du som har utvalgt din enbårne Sønn til Frelser for menneskeheten,

og som ønsket at han skulle kalles Jesus,

gi at vi en dag kan se ham ansikt til ansikt i himmelen,

ham hvis hellige navn vi ærer på jorden. Amen.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle