• Pål Nes

Luke 13 - Adventskalender St Rita Radio

St Rita Radio Adventskalender


Lest av Erika

Manus redigert av Anne

Foto innledning p. Reidar

Foto og videoredigering PålSt Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.
ADVENTSKALENDER St Rita Radio 2021


LA VÅRE LIV FORENES OG OMDANNES SAMMEN MED DEN HELLIGE FAMILIE PÅ VEI TIL BETLEHEM


I dag åpner vi luke 13 i St Rita radios Adventskalender. Hver dag helt frem til juledagen vil dere få høre noen betraktninger som vi håper kan hjelpe dere på den lange veien til Jesusbarnet som vi alle vandrer. Men det skjer ikke noe i våre liv om ikke det vi ønsker, søker og forstår gjennom troen, forenes med Gud i bønn slik at Helligånden får virke i oss. St Rita radio ønsker med dette alle dere lyttere en velsignet adventstid!


På denne dagen der Kirken feirer Vår Frue av Loreto, skal vi høre et avsnitt fra Pave Johanns Paul II Rosarium Virginis Mariae punkt 20. Han minner oss på hvor vakkert og viktig det er å kunne gå i Marias skole ved å be rosenkransen.


«De første fem dekader, de "glederike mysterier", kjennetegnes av gleden som utstråler fra inkarnasjonen. Dette framgår klart allerede i det første mysteriet, Bebudelsen, hvor Gabriels hilsen til Jomfruen fra Nasaret er knyttet til en invitasjon til messiansk glede: "Gled deg, Maria". Hele frelseshistorien, og på en måte hele verdens historie, har ført fram mot denne hilsenen. Om dette er Faderens plan for å sammenfatte alle ting i Kristus (jfr. Ef 1,10), så blir hele universet på en måte berørt av den guddommelige nåde med hvilken Faderen ser på Maria og gjør henne til Mor for sin Sønn. Hele menneskeheten blir i sin tur omfavnet av det fiat med hvilket hun villig tar imot Guds vilje.»

Fader vår. Hill deg, Maria. Ære være.


Å Jesus, ved din Guddommelige barndom,

skjenk meg den nåde jeg nå ber deg om

(her nevner man det man vil be om) En liten stunds stillhet

hvis det er etter din vilje og til mitt sanne gode.

Se ikke på min uverdighet, men på min tro

og vis meg din uendelige barmhjertighet.


BØNN: Å Gud, du som har utvalgt din enbårne Sønn til Frelser for menneskeheten,

og som ønsket at han skulle kalles Jesus,

gi at vi en dag kan se ham ansikt til ansikt i himmelen,

ham hvis hellige navn vi ærer på jorden. Amen.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle