• Pål Nes

Luke 12 - Adventskalender St Rita Radio

St Rita Radio Adventskalender


Lest av Erika

Manus redigert av Anne

Foto innledning p. Reidar

Foto og videoredigering PålSt Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.
ADVENTSKALENDER St Rita Radio 2021


LA VÅRE LIV FORENES OG OMDANNES SAMMEN MED DEN HELLIGE FAMILIE PÅ VEI TIL BETLEHEM


I dag åpner vi luke 12 i St Rita radios Adventskalender. Hver dag helt frem til juledagen vil dere få høre noen betraktninger som vi håper kan hjelpe dere på den lange veien til Jesusbarnet som vi alle vandrer. Men det skjer ikke noe i våre liv om ikke det vi ønsker, søker og forstår gjennom troen, forenes med Gud i bønn slik at Helligånden får virke i oss. St Rita radio ønsker med dette alle dere lyttere en velsignet adventstid!


I dag fortsetter vi med å høre litt mer om hva Christian Schütz skriver om engler i boken Underet i stallen, krybbemeditasjoner.


«Uten disse hjelpetjenestene fra englene ville barnet i krybben vært fullstendig hjelpeløst og fortapt. Enda før det var henvist til menneskene, ville det være avhengig av englenes hjelp. Uten dem ville ingen ha forstått, mottatt, søkt, funnet, tatt vare på, erkjent og æret dette barnet. Englene er i sannhet gudsbarnets første evangelister. Inntil i dag har intet endret seg når det gjelder denne ordningen. Også på vei mot krybben må det stå «engler». Da er det underordnet hvem de konkret er, og hvordan de ser ut. Uten noen «engel» kan ingen nærme seg barnet og virkelig forstå det. Det ville være formastelig hvis noen trodde at de på stående fot og av egen kraft kunne finne den riktige veien til Betlehem. «Engler» må åpne våre ører og øyne for underet. De må bringe oss inn på veien og vise oss «stedet», også for oss må de i stemme «lovet være Gud» og lærer oss den sanne lovprisning.»

Fader vår. Hill deg, Maria. Ære være.


Å Jesus, ved din Guddommelige barndom,

skjenk meg den nåde jeg nå ber deg om

(her nevner man det man vil be om) En liten stunds stillhet

hvis det er etter din vilje og til mitt sanne gode.

Se ikke på min uverdighet, men på min tro

og vis meg din uendelige barmhjertighet.


BØNN: Å Gud, du som har utvalgt din enbårne Sønn til Frelser for menneskeheten,

og som ønsket at han skulle kalles Jesus,

gi at vi en dag kan se ham ansikt til ansikt i himmelen,

ham hvis hellige navn vi ærer på jorden. Amen.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle