• Pål Nes

Luke 11 - Adventskalender St Rita Radio

St Rita Radio Adventskalender


Lest av Erika


Manus redigert av Anne

Foto innledning p. Reidar

Foto og videoredigering Pål


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.ADVENTSKALENDER St Rita Radio 2021


LA VÅRE LIV FORENES OG OMDANNES SAMMEN MED DEN HELLIGE FAMILIE PÅ VEI TIL BETLEHEM


I dag åpner vi luke 11 i St Rita radios Adventskalender. Hver dag helt frem til juledagen vil dere få høre noen betraktninger som vi håper kan hjelpe dere på den lange veien til Jesusbarnet som vi alle vandrer. Men det skjer ikke noe i våre liv om ikke det vi ønsker, søker og forstår gjennom troen, forenes med Gud i bønn slik at Helligånden får virke i oss. St Rita radio ønsker med dette alle dere lyttere en velsignet adventstid!


I dag, på dagen for Jomfru Marias uplettede unnfangelse leser vi et avsnitt fra karmelittnonnen den Salige Anna av Bartolomeus skrifter, oversatt av karmelittnonnene i Totus Tuus i Tromsø.


«Gjennom deg, Jomfru Maria, får vi det som vi ber om, for det er din himmelske glede at din Sønn ikke avslår noe for deg.Jeg vet, å Frue, at du ikke ville legge frem for ham noen bønn som han ikke har behag i, for mellom en slik Mor og en slik Sønn finnes det ikke skjulte ting. Derfor ber jeg deg, én, og om nødvendig tusen ganger at du skal være nær meg, og at du skal vise meg hans vilje, og at du vil hjelpe meg som Mor og Frue til å oppfylle den. Uten din hjelp er det ikke noe godt i meg. Derfor stoler jeg på deg, og gjennom deg venter jeg Guds nåde, du englenes Dronning.»


Fader vår. Hill deg, Maria. Ære være.


Å Jesus, ved din Guddommelige barndom,

skjenk meg den nåde jeg nå ber deg om

(her nevner man det man vil be om) En liten stunds stillhet

hvis det er etter din vilje og til mitt sanne gode.

Se ikke på min uverdighet, men på min tro

og vis meg din uendelige barmhjertighet.


BØNN:

Å Gud, du som har utvalgt din enbårne Sønn til Frelser for menneskeheten,

og som ønsket at han skulle kalles Jesus,

gi at vi en dag kan se ham ansikt til ansikt i himmelen,

ham hvis hellige navn vi ærer på jorden. Amen.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle