• Pål Nes

Luke 10 - Adventskalender St Rita Radio

St Rita Radio Adventskalender


Lest av Erika

Manus redigert av Anne

Foto innledning p. Reidar

Foto og videoredigering Pål


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.ADVENTSKALENDER St Rita Radio 2021


LA VÅRE LIV FORENES OG OMDANNES SAMMEN MED DEN HELLIGE FAMILIE PÅ VEI TIL BETLEHEM

I dag åpner vi luke 10 i St Rita radios Adventskalender. Hver dag helt frem til juledagen vil dere få høre noen betraktninger som vi håper kan hjelpe dere på den lange veien til Jesusbarnet som vi alle vandrer. Men det skjer ikke noe i våre liv om ikke det vi ønsker, søker og forstår gjennom troen, forenes med Gud i bønn slik at Helligånden får virke i oss. St Rita radio ønsker med dette alle dere lyttere en velsignet adventstid!I boken Underet i stallen, krybbemeditasjoner, har Christian Schütz mange vakre betraktninger omkring det vi kan få del i om vi setter av tid til å betrakte julekrybben, og i taushet lære alt av Barnet og dem som Gud utvalgte som vitner og medhjelpere. I dag får vi høre hva han skriver om Englene.


Englene trengte å være formidlere ved bebudelsen av Jesu unnfangelse og fødsel (Luk 1. 26 - 38). Så er det igjen en Herrens engel som innfører Josef i mysteriet med hans forlovede uforklarlige svangerskap. (Matt 1. 18 25). Det er en engel som må bringe kunngjøringen om Messias komme til gjeterne, og gjennom dem til alt folket og hele verden (Luk 2 1- 12). Til dem slutter det seg en stor himmelsk hærskare, som istemmer den første, og siden aldri mer avsluttede lovprisning av Gud og det nyfødte krybbebarnet (Luk 2. 13). Herrens engel kommer igjen inn i bildet når det gjelder å bringe barnet i sikkerhet, og så endelig fører det tilbake til Israels land. (Matt 2 .13 -15 19-23.) Englene viser seg her som et tydeligvis nødvendig bindeledd mellom Gud (og Guds sønn i det uanselige barnet) og de mennesker som blir berørt av dette. Det er deres oppgave å overbringe Guds budskap, å spørre og forespørre, å klargjøre å forklare, å innlede og overvåke initiativer å advare å redde. Uten disse hjelpetjenestene fra englene ville barnet i krybben vært fullstendig hjelpeløst og fortapt.


Fader vår. Hill deg, Maria. Ære være.


Å Jesus, ved din Guddommelige barndom,

skjenk meg den nåde jeg nå ber deg om

(her nevner man det man vil be om) En liten stunds stillhet

hvis det er etter din vilje og til mitt sanne gode.

Se ikke på min uverdighet, men på min tro

og vis meg din uendelige barmhjertighet.


BØNN: Å Gud, du som har utvalgt din enbårne Sønn til Frelser for menneskeheten,