• Pål Nes

Laudes 6.2.21

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag lest av Pål