• Pål Nes

Kyrill av Jerusalem, dåpskatekeser

Denne boken inneholder dåpsundervisningen som biskop Kyrill av Jerusalem holdt i siste halvdel av 300-tallet, en klassiker innen oldkirkens dåpstekster, samt en presentasjon av denne fargerike biskopen som igjen gjorde Jerusalem til et kirkelig kraftsenter.


Boken er utgitt på Luther forlag oversatt og redigert av Dagfinn Stærk


Boken vil være tilgjengelig i 14 dager.


1. katekese: En innledning for dem som forbereder seg til dåpen

2. katekese: Om omvendelse og syndsforlatelse, og om motstanderen

3.katekese: Om dåpen

4.katekese: Om troen

5.katekese:Om Faderen