• Pål Nes

Kveldsbønn 9.desember

Vi leser en refleksjon fra boken "I Guds Tid" skrevet av Wilfrid Stinissen utgit på Verbum forlag.


Etter kompletorium sender vi tilbedelse i samsending med EWTN


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Hentet fra www.oblat.se


Gud, kom meg til hjelp.

Herre, vær snar til frelse.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,

som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)


Hymne

Ant. 1 I håp skal mitt legeme hvile.


Salme 16


Vern meg, min Gud. *

Jeg håper på deg.

Jeg sier til Herren: *

Du er min Gud og mitt eneste gode."


Gagnløst er det for meg *

å lite på jordens guder.

Mange plager rammer dem *

som følger fremmede guder.


I deres blodoffer vil jeg ikke ta del. *

Jeg vil ikke ta deres navn i min munn.

Herren er min arvedel, mitt beger. *

Det er du som bestemmer min lodd.


Min jord ble meg tilmålt på fagre enger. *

Jeg gleder meg over min arv.

Jeg priser Herren for hans råd, *

for manende ord i mitt hjerte om natten.


Herren har jeg alltid for øye. *

Med ham ved min høyre står jeg trygt.

Derfor gledes mitt hjerte, min tunge jubler, *

i håp skal mitt legeme hvile.


Du overgir ikke min sjel til døden, *

din hellige til gravens oppløsning.

Du lærer meg livets vei, *

gir meg gledens fylde for ditt åsyn,

evig salighet ved din høyre.


Ære være Faderen og Sønnen *

og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *

og i all evighet. Amen.Ant. 1 I håp skal mitt legeme hvile.


Lesning

1 Tess 5,23


Måtte han selv, fredens Gud, hellige dere helt og fullt, og med legeme, sjel og ånd bevare dere helstøpte, så dere kan stå plettfrie frem når vår Herre Jesus Kristus kommer.


Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.


Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.


Simeons lovsang

Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *

etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *

som du har beredt for folkenes åsyn,


et lys til åpenbaring for hedningene, *

en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *

og den Hellige And,


som det var i opphavet, så nå og alltid *

og i all evighet. Amen.


Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.


Bønn

Herre, vår Gud, forny våre krefter ved nattens hvile etter dagens strev, så vi alltid fornyet ved din nåde, må tjene deg med legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.


Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria


Alma Redemptoris Mater,

quae pervia caeli porta manes, et stella maris,

succurre cadenti, surgere qui curat, populo:

tu quae genuisti, natura mirante,

tuum sanctum Genitorem,

Virgo prius ac posterius,

Gabrielis ab ore sumens illud Ave,

peccatorum miserere.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle