• Pål Nes

Kveldsbønn 6.desemberVi leser en refleksjon fra boken "I Guds Tid" skrevet av Wilfrid Stinissen utgit på Verbum forlag.Etter kompletorium sender vi tilbedelse i samsending med EWTNSt Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Hentet fra www.oblates.se:


Gud, kom meg til hjelp.

Herre, vær snar til frelse.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,

som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)


Hymne


Ant. 1 Herre, min Gud, sen til vrede og overveldende i kjærlighet.


Salme 86

Bønn under trussel og fare

Lovet være Gud som trøster oss i all vår nød (Jf. 2 Kor 1,3.4).


Vend ditt øre til meg, Herre, svar meg, *

fattig og elendig som jeg er.

Vern mitt liv, for jeg er din venn, *

frels din tjener som setter sin lit til deg.


Du er min Gud, ha medynk med meg, Herre, *

hele dagen kaller jeg på deg.

Gi din tjener glede. *

Til deg, Herre, løfter jeg min sjel.


Herre, du er tilgivelse og godhet, *

full av miskunn mot alle som søker deg.

Herre, hør min bønn, *

lytt til min tryglende klage.


På nødens dag vil jeg kalle på deg, *

for jeg vet du svarer meg.

Blant guder finnes det ingen som deg, *

intet kan lignes med ditt verk.


Folkene skal komme for å hylle deg, Herre, *

og prise ditt navn.

For du, Herre, er stor og veldig i gjerning, *

du, Gud, og bare du.


Vis meg, Herre, dine veier, *

så jeg kan vandre i troskap mot deg;

lær mitt hjerte å frykte ditt navn.

Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte, *

min Gud, jeg vil evig ære ditt navn.


For du har vist meg din miskunn, *

fra dødsrikets dyp har du fridd meg ut.

De hovmodige har reist seg mot meg,

rasende står de meg etter livet *

ingen av dem tenker på deg.


Men du, Herre, ømhets og miskunns Gud, *

langmodig er du, kjærlig og trofast;

vend deg til meg, *

ha medynk med meg.


Gi din tjener din styrke, din tjenerinnes sønn din frelse, *

vis meg et tegn på din godhet.

Mine fiender skal se det og rødme av skam, *

for du, Herre, hjelper og trøster meg.


Ære være Faderen og Sønnen *

og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *

og i all evighet. Amen.Ant. 1 Herre, min Gud, sen til vrede og overveldende i kjærlighet.


Lesning

1 Tess 5,9-10


Gud har bestemt oss til å eie frelsen, gjennom vår Herre Jesus Kristus, han som døde for vår skyld, for at vi, enten vi er våkne eller sover, skal leve i samfunn med ham.


Responsorium


I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.


Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.


Simeons lovsang

Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *

etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *

som du har beredt for folkenes åsyn,


et lys til åpenbaring for hedningene, *

en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *

og den Hellige And,


som det var i opphavet, så nå og alltid *

og i all evighet. Amen.


Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.


Bønn


Herre, gi våre legemer en styrkende søvn og la det arbeid vi har utført i dag være spirende såkorn hvis frukter vi kan høste i evigheten. Ved Kristus, vår Herre.


Velsignelsen


Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.Antifon til Jomfru Maria


Alma Redemptoris Mater,

quae pervia caeli porta manes, et stella maris,

succurre cadenti, surgere qui curat, populo:

tu quae genuisti, natura mirante,

tuum sanctum Genitorem,

Virgo prius ac posterius,

Gabrielis ab ore sumens illud Ave,

peccatorum miserere.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle