• Pål Nes

Kveldsbønn 14.desember


Vi leser en refleksjon fra boken "I Guds Tid" skrevet av Wilfrid Stinissen utgit på Verbum forlag.


Etter kompletorium sender vi tilbedelse i samsending med EWTN


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Fra oblat.se

Gud, kom meg til hjelp.

Herre, vær snar til frelse.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,

som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)


Hymne

Ant. 1 Herre, la din miskunn hvile over oss, for til deg setter vi vår lit.


Salme 143 (1—11)

Bønn i nedtrykthet

Mennesket blir ikke rettferdiggjort ved loven, men ved troen på Jesus Kristus (Gal 2,16).


Herre, hør min bønn, lytt til min tryglende røst, *

svar meg i din trofaste rettferd.

Gå ikke i rette med din tjener. *

Ingen som lever er rettferdig for deg.


Fienden forfølger min sjel, *

knuger mitt liv til jorden.

Han lar meg sitte i stummende mørke, *

lik dem som er døde for evig.


Livsånden slukner i meg. *

Jeg er forferdet i hjertets grunn.

Jeg minnes fordums dager, jeg tenker på alt ditt verk *

og grunner på dine henders gjerning.


Jeg rekker mine hender ut mot deg, *

min sjel tørster etter deg

som uttørket jord etter vann.

Drøy ikke, svar meg, Herre, *

jeg har ikke pust igjen.


Skjul ikke ditt åsyn for meg, *

så jeg blir lik dem som farer ned i graven.

Vis meg hver morgen din kjærlighet, *

til deg setter jeg min lit.


Lær meg å kjenne den vei jeg skal gå, *

for jeg løfter min sjel mot deg.

Fra mine fiender fri meg, Herre, *

jeg søker ly hos deg.


Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud, *

på trygge stier lede meg din gode ånd.

For ditt navns skyld la meg leve, *

i din rettferd før min sjel ut av trengsel.


Ære være Faderen og Sønnen *

og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *

og i all evighet. Amen.Ant. 1 Herre, la din miskunn hvile over oss, for til deg setter vi vår lit.


Lesning

1 Pet 5,8-9


Vær våkne og på vakt! For deres motstander går omkring som en brølende løve, på jakt etter noen å sluke. Vær faste i troen og stå ham imot!


Responsorium


I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.


Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.


Simeons lovsang

Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *

etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *

som du har beredt for folkenes åsyn,


et lys til åpenbaring for hedningene, *

en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *

og den Hellige And,


som det var i opphavet, så nå og alltid *

og i all evighet. Amen.


Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.


Bønn


Herre, vår Gud, fordriv denne nattens mørke. La dine tjenere få hvile i fred, så vi ved daggry med glede kan våkne i ditt navn. Ved Kristus, vår Herre.


Velsignelsen


Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.Antifon til Jomfru Maria


Alma Redemptoris Mater,

quae pervia caeli porta manes, et stella maris,

succurre cadenti, surgere qui curat, populo:

tu quae genuisti, natura mirante,

tuum sanctum Genitorem,

Virgo prius ac posterius,

Gabrielis ab ore sumens illud Ave,

peccatorum miserere.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle