• Pål Nes

Kveldsbønn 12.desember

Vi leser en refleksjon fra boken "I Guds Tid" skrevet av Wilfrid Stinissen utgit på Verbum forlag.


Etter kompletorium sender vi tilbedelse i samsending med EWTN


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Fra Oblat.se

Gud, kom meg til hjelp.

Herre, vær snar til frelse.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,

som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)


Hymne

Ant. 1 Han dekker deg med sine vinger, du skal ikke frykte for nattens redsler.


Salme 91

I den Høyestes ly

Jeg har gitt dere makt til å trå ned slanger og skorpioner (Luk 10,19).


Den som bor i den Høyestes ly *

og sitter i den Allmektiges skygge -

han sier til Herren: „Du er min tilflukt, mitt vern, *

min Gud som jeg setter min lit til.“


For han frir deg fra jegerens snare, *

fra pesten som vil ødelegge deg.

Han dekker deg med sine vinger,

under dem finner du ly. *

Hans sannhet er brynje og skjold.


Ikke skal du frykte for nattens redsler *

eller for pilene som flyr om dagen -

ikke for pesten som vandrer i mørket, *

eller for sotten som herjer ved høylys dag.


Om tusen faller ved din side, ti tusen

ved din høyre hånd, *

skal ulykken ikke nå deg.

Vender du øynene mot dem, *

skal du være vitne til de gudløses lønn.


Du som sier: „Herren er min tilflukt," *

som gjør den Høyeste til din bolig, -

intet ondt skal ramme deg; *

ingen plage komme nær dht telt.


For han skal gi sine engler befaling *

om å verne deg på alle dine veier.

De skal bære deg på hendene, *

så din fot ikke støter mot noen sten.


Løve og orm skal du trå under fot. *

Du skal trampe på villdyr og drage.

„Jeg berger ham, for han stoler på meg. *

Jeg gir ham ly, for han kjenner mitt navn.


Han kaller på meg og jeg svarer. *

Jeg er med ham i nød og trengsel.

Jeg frir ham ut og gir ham ære. *

Jeg metter ham med dager uten tall, og lar ham se min frelse."


Ære være Faderen og Sønnen *

og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *

og i all evighet. Amen.Ant. 1 Han dekker deg med sine vinger, du skal ikke frykte for nattens redsler.


Lesning

Åp 22,4-5


De skal skue hans åsyn, og hans navn skal stå på deres panne. Noen natt skal ikke finnes mer, lampelys eller solens skinn skal ikke mer behøves, for Gud, Herren, skal lyse for dem. Og de skal herske i all evighet.


Responsorium


I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.


Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.


Simeons lovsang

Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *

etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *

som du har beredt for folkenes åsyn,


et lys til åpenbaring for hedningene, *

en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *

og den Hellige And,


som det var i opphavet, så nå og alltid *

og i all evighet. Amen.


Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.


Bønn


Allmektige Gud, vi har i dag feiret din Sønns oppstandelse. Ved nattens komme kaller vi på deg: Bevar oss i natt fra alt ondt. La oss hvile i din fred og i morgen begynne en ny dag med å lovprise deg. Ved Kristus, vår Herre.


Velsignelsen


Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.Antifon til Jomfru Maria


Alma Redemptoris Mater,

quae pervia caeli porta manes, et stella maris,

succurre cadenti, surgere qui curat, populo:

tu quae genuisti, natura mirante,

tuum sanctum Genitorem,

Virgo prius ac posterius,

Gabrielis ab ore sumens illud Ave,

peccatorum miserere.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle