• Pål Nes

Kveldsbønn 11.desember

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Vi leser en refleksjon fra boken "I Guds Tid" skrevet av Wilfrid Stinissen utgit på Verbum forlag.


Etter kompletorium sender vi tilbedelse i samsending med EWTN


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Fra Oblat.se


Gud, kom meg til hjelp.

Herre, vær snar til frelse.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,

som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)


Hymne


Ant. 1 Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn.


Salme 4


Svar meg, Gud, når jeg roper, *

du min rettferds Gud.

I nøden fant du en utvei; *

vær meg nådig og hør min bønn.


Hvor lenge, mennesker, skal dere lukke hjertet, *

elske tomhet og jage etter løgn?

Vit at Herren gjør storverk for sin venn, *

Herren hører når jeg roper til ham.


Skjelv av frykt og synd ikke mere, *

tenk dere om i stillhet på leiet.

Bær frem rettferdighets offer *

og sett deres lit til Herren.


Mange sier: „Hvem skjenker oss lykke? *

La ditt ansikt lyse over oss, Herre."

Du har fylt mitt hjerte med glede, *

større enn andres når korn og vin flyter over.


I fred går jeg til ro og finner hvile, *

alene du gir meg trygghet, Herre.

Ære være Faderen og Sønnen *

og den Hellige And,


som det var i opphavet, så nå og alltid *

og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn.


Ant. 2 Syng for Herren og velsign hans navn ved nattetider.


Salme 134

Aftenbønn i templet

Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, små og store (Åp 19,5).


Stå opp og lovsyng Herren, *

alle Herrens tjenere.

Dere som ved nattetider *

gjør tjeneste i Herrens hus.


Løft hendene mot helligdommen *

og lovsyng Herren.

Herren velsigne deg fra Sion, *

han som skapte himmel og jord.


Ære være Faderen og Sønnen *

og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *

og i all evighet. Amen.Ant. 2 Syng for Herren og velsign hans navn ved nattetider.


Lesning

Deut 6,4-7

Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.


Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.


Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.


Simeons lovsang

Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *

etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *

som du har beredt for folkenes åsyn,


et lys til åpenbaring for hedningene, *

en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *

og den Hellige And,


som det var i opphavet, så nå og alltid *

og i all evighet. Amen.


Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.


Bønn

Herre, gjest oss i denne natt, så vi ved din kraft må stå opp ved morgengry og glede oss over Kristi, din Sønns oppstandelse, han som lever og råder fra evighet til evighet.


Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.Antifon til Jomfru Maria


Alma Redemptoris Mater,

quae pervia caeli porta manes, et stella maris,

succurre cadenti, surgere qui curat, populo:

tu quae genuisti, natura mirante,

tuum sanctum Genitorem,

Virgo prius ac posterius,

Gabrielis ab ore sumens illud Ave,

peccatorum miserere.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle