• Pål Nes

Kroppens teologi - Et hefte

St Rita Radio og St Paul mengihet utgir sammen et hefte om "Kroppens teologi". Hefte er laget for konfirmanter og oppover. Heftet består av 16 sider som forklarer Kirkens lære knyttet til kropp og seksualitet. Heftet er skrevet av Erik Andvik.


Dom Alois Brodersen Can.Reg. sogneprest i St Paul menighet og p. Erik A. Holth

kapellan og skoleprest St. Paul uttaler følgende om heftet:


Den hellige pave Johannes Paul II brukte kroppen som utgangspunkt

for sin undervisning om ekteskap, seksualitet og samliv. Det er ikke

bare en måte å håndtere et vanskelig tema på. Det er ikke bare pedagogikk.

Den undervisning som er blitt kalt «Kroppens Teologi» er et

uttrykk for Kirkens sakramentale forståelse av virkeligheten. Dette

heftet er en utmerket sammenfatning av hvordan også liv, sjel og

kropp vi har fått som gave av Skaperen forkynner Gud som Frelseren.

Det vi her leser, er det vi også finner i Kirkens katekisme; oversikten

over Kirkens tro og lære. Derfor kan det trygt anbefales.


Heftet kan bestilles fra St Rita Radio ved å sende en epost til pal@stritaradio.no. Heftet er gratis for menigheter men vi er veldig glad for en gave til radioen.


Les de første sidene av hefte:

Kroppens teologi Teaser
.pdf
Download PDF • 7.47MB


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle